ELAPHE CERTIFIKATI


Elaphe je v letu 2017 začel izvajati projekt ELAPHE CERTIFIKATI z namenom pridobitve standarda ISO 9001, t.j. certifikata za sistem vodenja, in certifikata za skladnost proizvodov IEC 60068-2-64, t.j. certifikat za ustreznost konstrukcije za predvidene obremenitve iz naslova vibracij in varnosti za uporabo. Cilj projekta je pridobitev obeh standardov – ISO9001:2015 ter certifikata za skladnost proizvodov IEC 60068-2-64.

Omenjena certifikata sta ključnega pomena za podjetja, ki delujejo na področju razvoja elektromotorjev in se vključuje v projekte na področju avtomobilske industrije, v kateri je zaradi sledljivosti, varnosti in kvalitete zelo pomembno spoštovanje strogih standardov.

Predvidena skupna vrednost projekta je 18.373 EUR, od tega se pričakuje sofinanciranje v višini 15.060 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več na povezavi spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si.