Projekt IKEEA prispeva k razvoju inteligentnejše, varnejše, kompaktnejše in cenovno optimizirane krmilne elektronike za električna vozila

Elaphe Pogonske Tehnologije v sodelovanju s podjetjem EMSISO d.o.o. v letu 2020 izvaja projekt IKEEA (Inovativna krmilna elektronika za električne avtomobile), katerega namen je razviti inteligentni integrirani krmilnik za dva elektromotorja, ki naslavlja rastoči trg električnih vozil z inovativnimi pogonskimi arhitekturami, katere vsebujejo več kot en pogonski elektromotor na eni pogonski osi.

Pobuda za projekt IKEEA je osnovana na podlagi tržnih trendov in prejetih povpraševanj. Trg električnih vozil se zelo hitro razvija in izkazalo se je, da proizvajalci električnih vozil potrebujejo inteligentno, zanesljivo, varno, kompaktno ter cenovno optimizirano krmilno elektroniko za vozila, ki vsebujejo več kot le en pogonski elektromotor. Trenutne rešitve, ki jih ponujajo veliki dobavitelji, so usmerjene predvsem na centralne elektromotorje in so le delno primerne za uporabo v alternativnih pogonskih sistemih z več t.i. blizu-kolesnimi in kolesnimi elektromotorji, saj ne vsebujejo zahtevanih funkcionalnosti za krmiljenje več enot, so prostorsko neoptimalne, zahtevajo več močnostnih povezav ter povezav za hladilni sistem.

GLAVNI CILJI RAZVOJNEGA PROJEKTA:

  • NIŽJI STROŠKI ELEMENTOV ZA IZDELAVO KRMILNE ELEKTRONIKE
  • MODULARNOST, SKALABILNOST IN PRIJAZNOST DO UPORABNIKA
  • NIŽJE TVEGANJE ZA NEPRAVILNO DELOVANJE

Nov produkt bo omogočal sočasno močnostno krmiljenje več pogonskih elektromotorjev in bo hkrati opravljal vlogo centralne nadzorne enote pogonskega sistema (PCU). Integrirana rešitev pa bo omogočala zanesljivo krmiljenje levega in desnega motorja ter stabilnost vozila.

Največja inovativnost razvitega krmilnika, ki bo sledil načelom avtomobilskega standarda za funkcionalno varnost ISO 26262 in bo cenovno optimiziran za večpogonski sistem, se bo pokazala v njegovi modularni zasnovi tako na nivoju strojne kot programske opreme, zato ga bo možno enostavno razširiti za pokritje različnih močnostnih razredov, programsko opremo pa hitro prilagoditi na zahteve kupce. Vseboval bo napredne programske funkcije in algoritme nadzora zdrsa koles pri pospeševanju, regenerativnega zaviranja brez zdrsa, oceno stika s podlago ter omogočal komunikacijo z drugimi napravami.

Rezultat 24-mesečnega projekta bo tako produkt, ki bo pripravljen za vstop na trg, kar pomeni, da bo sistem potrjen na vozilu, ugotovljena bo končna cena produkta, validirani in verificirani bodo vsi razviti napredni moduli (TRC, ARBS, torque vectoring), dodatno pa bo potrjeno tudi delovanje varnostnih mehanizmov.

Konzorcijski partner EMSISO, je v sklopu projekta odgovoren za razvoj strojne opreme, njeno osnovno funkcionalno testiranje ter analizo cene, Elaphe pa za razvoj programske opreme, integracijo ter končno validacijo produkta.

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«. Javni razpis za »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2«. Več na povezavi spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si. Predvidena višina subvencije vodilnega partnerja Elaphe Pogonske Tehnologije d.o.o. znaša 203.662,68 EUR, konzorcijskega partnerja EMSISO d.o.o. pa 96.215,23 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.