PROCESNE IZBOLJŠAVE 2017-2018 (Optimizacije poslovnih procesov vodenja)

Elaphe v letu 2018 izvaja projekt LeanElaphe z namenom optimizacije poslovnih procesov vodenja. Delujemo na področju avtomobilske industrije ter mobilnosti, kjer so vitki poslovni procesi predstavljajo temelj konkurenčnosti. Zato v letu 2018 načrtujemo izboljšave poslovnih procesov na področju upravljanja človeških virov ter vitkega in agilnega načina vodenja razvojnih projektov. Ključna elementa za učinkovito delovanje podjetja sta namreč izpiljeni in jasni procesi ter usposobljena ekipa. Ta dva vidika sta ključnega pomena za izboljšave v celotnem delovanju, katerega končni indikatorji so dodana vrednost na zaposlenega ter vrednost podjetja. Projekt LeanElaphe izvajamo v sodelovanju s priznanimi zunanjimi strokovnjaki.

Predvidena skupna vrednost projekta je 36.000 EUR, od tega Elaphe prejme sofinaciranje v višini 18.000 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več na povezavi spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si.