Elaphe se bo februarja 2019 predstavil na konferenci »7th INTERNATIONAL CONFERENCE ADVANCED E-MOTOR TECHNOLOGY« , ki poteka v Berlinu v Nemčiji. Osrednji namen udeležbe na konferenci ter spremljajočih delavnicah je predstaviti Elaphe napredne tehnološke rešitve  in razvojno znanje ter blagovno znamko podjetja Elaphe. Mednarodni forum privabi mednarodno skupnost iz širšega geografskega področja ter veliko odločevalcev v segmentu Elaphe ciljnih kupcev.

Cilji udeležbe so: zagotoviti boljša prepoznavnost podjetja, razvoj in odpiranje novih poslovnih priložnosti ter vzpostavitev novih prodajnih priložnosti, ki bodo prispevale k rasti izvoza ter razvoju tržnega deleža.

Elaphe pričakuje sofinanciranje v višini 9.999,99 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več na povezavi spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji www.eu-skladi.si.