1. Uvod

1.1 Zavezani smo varovanju zasebnosti uporabnikov spletne strani in-wheel.com.

1.2 Ta politika velja, kadar delujemo kot upravljavec podatkov v zvezi s osebnimi podatki uporabnikov spletne strani in-wheel.com; drugače povedano, kadar določamo namene in sredstva obdelave teh osebnih podatkov.

1.3 Naše spletno mesto uporablja piškotke. V kolikor ti piškotki niso strogo potrebni za delovanje www.in-wheel.com in povezanih spletnih mest družbe Elaphe Propulsion Technologies Ltd., vas bomo prosili za soglasje za uporabo piškotkov ob prvem obisku našega spletnega mesta.

1.4 Naša spletna stran ali naši izvajalci storitev vključujejo zasebne kontrole, ki vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov. Z uporabo teh nadzornih funkcij lahko na primer določite, ali želite prejemati neposredne e-poštne komunikacije od nas in omejite objavo vaših informacij, če so te zbrane. Kontrole zasebnosti za spletno stran lahko dostopate na tej strani.

1.5 V tej politiki se izrazi "mi", "nas" in "naš" nanašajo na Elaphe.

2. Podatki, kategorije, nameni

2.1 Oddelek 3 opisuje ali določa:

(a) splošne kategorije osebnih podatkov, ki jih lahko obdelujemo;

(a) splošne kategorije osebnih podatkov, ki jih lahko obdelujemo;

(c) pravno podlago obdelave.

2.2 Lahko obdelujemo podatke o vaši uporabi naše spletne strani in storitev ("podatki o uporabi"). Podatki o uporabi lahko vključujejo vaš IP naslov, geografsko lokacijo, vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem, vir preusmeritve, trajanje obiska, ogledane strani in poti navigacije po spletni strani, kot tudi informacije o času, pogostosti in vzorcu vaše uporabe. Vir podatkov o uporabi je Google Analytics. Ti podatki o uporabi se lahko obdelujejo za namene analize uporabe spletne strani in storitev. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje ali naš zakoniti interes, in sicer spremljanje in izboljšanje naše spletne strani in storitev.

2.3 Lahko obdelujemo vaše podatke kot stranka ("podatki o računu"). Podatki o računu lahko vključujejo vaše ime, e-poštni naslov in telefonski stik. Vir podatkov o računu ste vi ali vaš delodajalec. Podatke o računu lahko obdelujemo za namene delovanja našega poslovanja, zagotavljanja naših storitev, vzdrževanja varnostnih kopij naših baz podatkov in komuniciranja z vami. Pravna podlaga za to obdelavo je naš zakoniti interes, in sicer ustrezno upravljanje našega poslovanja in izvajanje pogodbenega razmerja med vami in nami ter/ali izvajanje ukrepov na vašo zahtevo za vstop v takšno pogodbeno razmerje.

2.4 Lahko obdelujemo informacije, vključene v vsakem povpraševanju, ki ga nam pošljete glede blaga in/ali storitev ("podatki o povpraševanju"). Podatki o povpraševanju se lahko obdelujejo za namene ponujanja, trženja in prodaje relevantnega blaga in/ali storitev vam. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje, ki ga zagotovite, ko nas kontaktirate s povpraševanjem in prostovoljno delite podatke, ki nam omogočajo zagotavljanje storitev za stranke ali ponudbo blaga in/ali storitev.

2.5 Lahko obdelujemo informacije v zvezi z našimi odnosi s strankami, vključno s kontakti strank ("podatki o odnosih s strankami"). Podatki o odnosih s strankami lahko vključujejo vaše ime, vašega delodajalca, vaš naziv ali vlogo, vaše kontaktne podatke ter informacije, vsebovane v komunikaciji med nami in vami ali vašim delodajalcem. Vir podatkov o odnosih s strankami ste vi ali vaš delodajalec. Podatke o odnosih s strankami lahko obdelujemo za namene upravljanja odnosov s strankami, komuniciranja s strankami, vodenja zapisov o teh komunikacijah ter promocije naših izdelkov in storitev strankam. Pravna podlaga za to obdelavo je naš zakoniti interes, in sicer ustrezno upravljanje odnosov s strankami.

2.6 Lahko obdelujemo informacije v zvezi s transakcijami, vključno z nakupi blaga in storitev, ki jih sklenete z nami ("podatki o transakcijah"). Podatki o transakcijah lahko vključujejo vaše kontaktne podatke in podrobnosti transakcij. Podatke o transakcijah lahko obdeluj

2.7 Lahko obdelujemo informacije, ki nam jih posredujete za namen naročanja na naša e-poštna obvestila in/ali novice ("podatki o obvestilih"). Podatki o obvestilih se lahko obdelujejo za namene pošiljanja ustreznih obvestil in/ali novic. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje ali izvajanje pogodbenega razmerja med vami in nami in/ali izvajanje ukrepov na vašo zahtevo za vstop v takšno pogodbeno razmerje.

2.8 Lahko obdelujemo informacije, ki so vključene v ali se nanašajo na katerokoli komunikacijo, ki nam jo pošljete ("podatki o korespondenci"). Podatki o korespondenci lahko vključujejo vsebino komunikacije in metapodatke, povezane s to komunikacijo. Naša spletna stran bo ustvarila metapodatke, povezane s komunikacijo, ki je potekala preko kontaktnih obrazcev na spletni strani. Podatki o korespondenci se lahko obdelujejo za namene komuniciranja z vami in vodenja evidenc. Pravna podlaga za to obdelavo je naš zakoniti interes, in sicer pravilno upravljanje naše spletne strani in poslovanja ter komuniciranje z uporabniki.

2.9 Lahko obdelujemo katere koli vaše osebne podatke, navedene v tej politiki, kadar je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnih postopkih ali upravnih postopkih ali izvensodnem postopku. Pravna podlaga za to obdelavo je naš zakoniti interes, in sicer varstvo in uveljavljanje naših pravnih pravic, vaših pravnih pravic in pravnih pravic drugih.

2.10 Lahko obdelujemo katere koli vaše osebne podatke, navedene v tej politiki, kadar je to potrebno za namene pridobivanja ali vzdrževanja zavarovalne kritja, upravljanja tveganj ali pridobivanja strokovnih nasvetov. Pravna podlaga za to obdelavo je naš zakoniti interes, in sicer ustrezna zaščita našega poslovanja pred tveganji.

2.11 Poleg posebnih namenov, za katere lahko obdelujemo vaše osebne podatke, navedene v tem razdelku 3, lahko obdelujemo katere koli vaše osebne podatke, kadar je taka obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki nam je naložena, ali za zaščito vaših življenjsko pomembnih interesov ali življenjsko pomembnih interesov druge osebe.

2.12 Prosimo, da nam ne posredujete osebnih podatkov drugih oseb, razen če vas na to posebej pozovemo.

3. Politika osebnih podatkov

3.1 Vaše osebne podatke lahko razkrijemo članu naše skupine podjetij (kar pomeni našim podružnicam), kolikor je razumno potrebno za namene in na pravnih podlagah, opisanih v tej politiki.

3.2 Vaše osebne podatke lahko razkrijemo našim zavarovalnicam in/ali strokovnim svetovalcem, kolikor je razumno potrebno za namene pridobivanja ali vzdrževanja zavarovalnega kritja, upravljanja tveganj, pridobivanja strokovnih nasvetov ali uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, bodisi v sodnih postopkih ali upravnih postopkih ali izvensodnem postopku.

3.3 Vaše podatke o povpraševanju lahko razkrijemo enemu ali več izbranim tretjim dobaviteljem blaga in storitev, navedenih na naši spletni strani, za namen, da vas lahko kontaktirajo in vam ponudijo, tržijo in prodajo ustrezno blago in/ali storitve. Vsak tak tretji dobavitelj bo deloval kot upravljavec podatkov v zvezi z vašimi podatki o povpraševanju, ki jih posredujemo temu dobavitelju. Ob stiku s vami bo vsak tak tretji dobavitelj posredoval svojo lastno politiko zasebnosti, ki bo urejala uporabo vaših osebnih podatkov s strani tega tretjega dobavitelja.

-3.5 Poleg konkretnih razkritij osebnih podatkov, navedenih v tem razdelku 4, lahko razkrijemo vaše osebne podatke, kadar je taka razkritja potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki nam je naložena, ali za zaščito vaših življenjsko pomembnih interesov ali življenjsko pomembnih interesov druge fizične osebe. Prav tako lahko razkrijemo vaše osebne podatke, kadar je taka razkritja potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnih postopkih ali upravnih postopkih ali izvensodnem postopku.

4. Mednarodni prenosi vaših osebnih podatkov

4.1 V tem Oddelku 5 zagotavljamo informacije o okoliščinah, v katerih se lahko vaši osebni podatki prenesejo v države izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

4.2 Mi in naše druge skupinske družbe imamo pisarne in zmogljivosti v Sloveniji in na Kitajskem. Evropska komisija je sprejela "odločitev o ustreznosti" v zvezi s pravili o varstvu podatkov v vsaki od teh držav. Prenosi v vsako od teh držav bodo zaščiteni z ustrezno zaščitnimi ukrepi, in sicer [uporabo standardnih klavzul o varstvu podatkov, ki jih je sprejela ali odobrila Evropska komisija, kopijo katerih lahko dobite iz [vira]] ALI [uporabo zavezujočih pravil družbene skupine, kopijo katerih lahko dobite iz [vira]] ALI [[navedite ustrezne zaščitne ukrepe in načine pridobitve kopije]].

4.3 Spletno gostovanje naše spletne strani je locirano v Sloveniji, v EU.

4.5 Priznavate, da lahko osebni podatki, ki jih posredujete za objavo preko naše spletne strani ali storitev, postanejo dostopni, preko interneta, po vsem svetu. Ne moremo preprečiti uporabe (ali zlorabe) takšnih osebnih podatkov s strani drugih oseb.

5. Hranjenje in brisanje osebnih podatkov

5.1 Ta Oddelka 6 opredeljuje našo politiko in postopek hranjenja podatkov, ki sta namenjena zagotavljanju, da se držimo naših zakonskih obveznosti v zvezi s hranjenjem in brisanjem osebnih podatkov.

5.2 Osebni podatki, ki jih obdelujemo za kakršen koli namen, ne bodo hranjeni dlje časa, kot je potrebno za ta namen ali te namene.

5.3 Vaše osebne podatke bomo hranili na naslednji način:

(a) Podatke o uporabi bomo hranili za minimalno obdobje trajanja seje po vsakem vašem obisku našega spletnega mesta in za največje obdobje 2 let po vsakem vašem obisku našega spletnega mesta.

(b) Podatke o računu bomo hranili za minimalno obdobje 5 let od datuma prvega povpraševanja in za največje obdobje 10 let od zadnje komunikacije s vaše strani.

(c) Podatke o povpraševanju bomo hranili za minimalno obdobje 5 let od datuma prvega povpraševanja in za največje obdobje 10 let od zadnje komunikacije s vaše strani.

(d) Podatke o odnosih s strankami bomo hranili za minimalno obdobje 5 let od datuma prvega povpraševanja in za največje obdobje 10 let od zadnje komunikacije s vaše strani.

(e) Podatke o korespondenci bomo hranili za minimalno obdobje 10 let od datuma prvega povpraševanja in za največje obdobje 10 let od zadnje komunikacije s vaše strani.

5.4 V nekaterih primerih nam ni mogoče vnaprej določiti obdobja, za katero bodo vaši osebni podatki shranjeni. V takih primerih bomo obdobje hranjenja določili na podlagi naslednjih meril:

(a) Obdobje hranjenja podatkov o transakcijah se bo določilo glede na zakonske zahteve za poslovne namene.

5.5 Ne glede na druge določbe tega Oddelka 6 lahko hranimo vaše osebne podatke, kjer je takšno hranjenje potrebno za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki nam velja, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov druge fizične osebe.

6. Spremembe

6.1 Politiko lahko občasno posodobimo z objavo nove različice na našem spletnem mestu.

6.2 Občasno preverite to stran, da se prepričate, ali ste zadovoljni z morebitnimi spremembami te politike.

6.3 O pomembnih spremembah te politike vas lahko obvestimo po elektronski pošti.

Vaše pravice

7.1 V tem Oddelku 7 smo povzeli pravice, ki jih imate v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Nekatere od teh pravic so kompleksne, in vse podrobnosti niso vključene v naših povzetkih. Zato priporočamo, da preberete ustrezne zakone in smernice pristojnih organov za celovito pojasnilo teh pravic.

7.2 Vaše glavne pravice v skladu z zakonom o varstvu podatkov so:

(a) pravica do dostopa;

(b) pravica do popravka;

(c) pravica do izbrisa;

(d) pravica do omejitve obdelave;

(e) pravica do ugovora zoper obdelavo;

(f) pravica do prenosljivosti podatkov;

(g) pravica do pritožbe pristojnemu nadzornemu organu; in

(h) pravica do umika privolitve.

7.3 Imate pravico do potrditve, ali obdelujemo vaše osebne podatke in v primeru, da jih obdelujemo, pravico do dostopa do osebnih podatkov, skupaj z določenimi dodatnimi informacijami. Te dodatne informacije vključujejo podrobnosti o namenih obdelave, kategorijah osebnih podatkov, ki jih zadeva, in prejemnikih osebnih podatkov.

7.4 Imate pravico, da se popravijo vsi netočni osebni podatki o vas in, upoštevajoč namene obdelave, da se dopolnijo vsi nepopolni osebni podatki o vas.

7.5 V nekaterih okoliščinah imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. Takšne okoliščine vključujejo: osebni podatki niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; prekličete privolitev v obdelavo na podlagi privolitve; ugovarjate obdelavi v skladu z določili veljavnega zakona o varstvu podatkov; obdelava je namenjena neposrednemu trženju; in osebni podatki so bili nezakonito obdelani. Vendar pa obstajajo izjeme od pravice do izbrisa. Splošne izjeme vključujejo, kjer je obdelava potrebna: za uresničevanje pravice do svobode izražanja in informacij; za izpolnjevanje zakonske obveznosti; ali za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

7.6 V nekaterih okoliščinah imate pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov. Takšne okoliščine so: oporekate točnosti osebnih podatkov; obdelava je nezakonita, vendar se upirate izbrisu; osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene naše obdelave, vi pa jih potrebujete za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; in ugovarjate obdelavi, v času preverjanja tega ugovora. V primeru, da je obdelava omejena na tej podlagi, lahko še naprej hranimo vaše osebne podatke. Vendar jih bomo drugače obdelovali le: s vašo privolitvijo; za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe; ali zaradi pomembnega javnega interesa.

7.7 Imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, vendar le v obsegu, v katerem je pravna podlaga za obdelavo, da je obdelava potrebna za: izvajanje naloge v javnem interesu ali v okviru kakršne koli uradne pristojnosti, ki nam je zaupana; ali zaradi legitimnih interesov, ki jih zasledujemo mi ali tretja oseba. V primeru takšnega ugovora bomo prenehali obdelovati osebne podatke, razen če lahko dokažemo tehtne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava namenjena vzpostavitvi, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

7.8 Imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za namene trženja (vključno s profiliranjem za namene neposrednega trženja). V primeru takšnega ugovora bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke za ta namen.

7.9 Imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali statistične namene iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki jo izvajamo zaradi javnega interesa.

7.10 V kolikor je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov

(a) privolitev; ali

(b) obdelava, ki je potrebna za izpolnitev pogodbe, katere stranka ste, ali za izvedbo ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe,

in takšna obdelava se izvaja samodejno, imate pravico, da od nas prejmete vaše osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Vendar ta pravica ne velja, če bi to negativno vplivalo na pravice in svoboščine drugih.

7.11 Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši zakone o varstvu podatkov, imate zakonsko pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, odgovornem za varstvo podatkov. To lahko storite v državi članici EU, kjer imate običajno prebivališče, vašem delovnem mestu ali kraju domnevnega kršitve.

7.12 V obsegu, v katerem je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov privolitev, imate pravico, da to privolitev kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem.

7.13 Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko uveljavljate z izdajo pisnega obvestila nam, poleg drugih načinov, navedenih v Oddelku 8.

8. O piškotkih

8.1 Piškotek je datoteka, ki vsebuje identifikator (niz črk in številk), poslan s spletnim strežnikom spletnemu brskalniku in shranjen v brskalniku. Identifikator je nato poslan nazaj strežniku vsakič, ko brskalnik zahteva stran od strežnika.

8.2 Piškotki so lahko "trajni" ali "sejni": trajni piškotek se shrani v spletnem brskalniku in ostane veljaven do določenega datuma poteka, razen če ga uporabnik pred tem datumom izbriše; sejni piškotek pa poteka ob koncu uporabniške seje, ko se spletni brskalnik zapre.

8.3 Piškotki običajno ne vsebujejo informacij, ki bi osebno identificirale uporabnika, vendar lahko osebne informacije, ki jih shranjujemo o vas, povežemo z informacijami, shranjenimi v piškotkih in pridobljenimi iz njih.

Piškotki, ki jih uporabljamo

9.1 Piškotke uporabljamo za naslednje namene:

(a) preverjanje pristnosti - piškotke uporabljamo, da vas prepoznamo, ko obiščete naše spletno mesto in med brskanjem po njem;

(b) analize - piškotke uporabljamo za analizo uporabe in delovanja našega spletnega mesta in storitev; in

(c) soglasje glede piškotkov - piškotke uporabljamo za shranjevanje vaših preferenc glede uporabe piškotkov bolj splošno.

Piškotki, ki jih uporabljajo naši ponudniki storitev

10.1 Naši ponudniki storitev uporabljajo piškotke, ki se lahko shranijo na vašem računalniku ob obisku našega spletnega mesta.

10.2 Za analizo uporabe našega spletnega mesta uporabljamo Google Analytics. Google Analytics zbira informacije o uporabi spletnega mesta s pomočjo piškotkov. Informacije, zbrane v zvezi z našim spletnim mestom, se uporabljajo za izdelavo poročil o uporabi našega spletnega mesta. Pravilnik o zasebnosti Googla je na voljo na spletnem naslovu: https://www.google.com/policies/privacy/. Ustrezeni piškotki so: _ga, NID, collect, _gat, _gid, r/collect.

10.3 Za omogočanje vdelanih pogledov videoposnetkov na našem spletnem mestu uporabljamo Youtube. Ta storitev morda uporablja piškotke. Pravilnik o zasebnosti tega ponudnika storitev najdete na naslovu https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines&gl=GB. https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines&gl=GB.

Upravljanje piškotkov

11.1 Večina brskalnikov omogoča zavrnitev sprejema piškotkov in brisanje piškotkov. Metode za to se razlikujejo od brskalnika do brskalnika in od različice do različice. Sodobne informacije o blokiranju in brisanju piškotkov lahko dobite prek teh povezav:

(a)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)    http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)    https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and

(f)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

in drugi.

11.2 Prav tako se lahko odločite, da ne sprejmete piškotkov za analitiko na našem spletnem mestu: Onemogoči Google Analytics Disable Google Analytics

11.3 Blokiranje vseh piškotkov bo negativno vplivalo na uporabnost številnih spletnih mest.

11.4 Če blokirate piškotke, ne boste mogli uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta.

12. Naši podatki

12.1 To spletno mesto je v lasti in upravljanju podjetja Elaphe Propulsion Technologies Ltd.

12.2 Registrirani smo v Sloveniji, EU, pod registrsko številko 2245132000, naš sedež pa je na naslovu Teslova 30, SI-1000, Ljubljana, Slovenija, EU.

12.3 Naše glavno poslovno mesto je na naslovu Litrostrojska cesta 44c, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, EU.

12.4 Lahko nas dosežete preko:

(a) po pošti, na zgoraj navedeni poštni naslov;

(b) preko obrazca za stik na našem spletnem mestu (če obstaja);

(c) po telefonu, na telefonsko številko, ki je objavljena na našem spletnem mestu;

(d) po elektronski pošti, na naslov, ki je objavljen na našem spletnem mestu.

13. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

13.1 E-poštni naslov naše pooblaščene osebe za varstvo podatkov: stanko.ciglaric@elaphe-ev.com. (Prosimo, izbrišite "_" v e-poštnem naslovu, saj so to zaščite za varstvo osebnih podatkov pred zlorabo.)