Politika kakovosti

Elaphe si prizadeva postati najboljši razvojni partner za naše stranke ter vodilni na trgu v načrtovanju in oskrbi električnih pogonskih sistemov za različne vrste vozil in plovil. Inovativen, zelo motiviran in pridno delujoč delovni kolektiv, skupaj s fleksibilnostjo in enostavno prilagodljivostjo glede na potrebe strank, so ključni sestavni deli za zagotavljanje dolgoročnega uspeha podjetja in strank.

Elaphe je vzpostavil učinkovit sistem vodenja kakovosti (Quality Management System - QMS), ki je vgrajen v operativne procese in zagotavlja, da blago in storitve izpolnjujejo ter presegajo potrebe in zahteve strank. Vsi zaposleni, ki so del teh procesov, so odgovorni za svoje delo, kakovost in uspešnost izhoda procesa, kar posledično prispeva k učinkovitosti QMS-a.

Naše vodstvo si prizadeva jasno komunicirati našo vizijo podjetja in strateške cilje vsem zaposlenim na redni osnovi. S periodičnimi pregledi Elaphe budno spremlja in zagotavlja, da je naš QMS v skladu z ISO9001:2015 in s strateškimi cilji podjetja.

Podjetje zagotavlja usposabljanje in vzpostavlja programe, da so zaposleni tehnično in organizacijsko sposobni obvladovati najzahtevnejše projekte z najstrožjimi zahtevami glede kakovosti in dobavnih rokov blaga ali storitev.

Riziki v procesih so identificirani in spremljani preko ključnih kazalnikov uspešnosti (Key Performance Indicators - KPIs), in redno je zagotovljeno izboljševanje prek takojšnjih ukrepov ob zaznavi odstopanj v procesih. Riziki pri razvoju izdelkov so identificirani prek standardne industrijske prakse analize načinov odpovedi in učinkov (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA). Identificirane visoko tvegane odpovedi so nato naslovljene že v fazi načrtovanja z uporabo naprednih simulacijskih metod ter preverjeni s strogimi preizkusnimi metodami v resničnem okolju. Iz tega razloga Elaphe upravlja obsežen razvojni center s preizkuševališči za določanje zmogljivosti, komorami za okoljske preizkuse in preizkuse trajnosti, testnimi platformami vozil in drugo opremo za preizkuse na ravni komponent.

Vse blago in storitve, ki jih Elaphe zagotavlja strankam, so temeljito preizkušeni, pregledani in pregledani v skladu z relevantno zakonodajo, industrijskimi standardi in zahtevami strank.

Elaphe si prizadeva za gradnjo medsebojno koristnega odnosa s strankami, saj močno verjamemo v rast prek partnerstva, kjer obe strani zmagata, ter vrhunsko kakovost.